Logotyp


"Znak towarowy jest tworzony przez projektanta, ale kreowany przez firmę." /Paul Rand/
"Znak jest zarówno formą i materiałem, obrazem i ideą. By być efektywnym, jego forma musi być wystarczająco znajoma, by była rozpoznawalna i wystarczająco niezwykła, by zapadała w pamięć. Projekt powinien być prosty, bo musi być przeczytany w przeciągu chwili, a zarazem bogaty w szczegóły i znaczenia, by być interesującym. Musi też być wystarczająco współczesny, by odzwierciedlać epokę, ale też nie może się szybko dezaktualizować. Przede wszystkim musi zapadać w pamięć i odzwierciedlać idee i zadania, które reprezentuje."
/Ivan Chermayeff, Tom Geismar, Steff Geisbuhler/